Richard Bígl Chotěbudova stránka

Stati

Česko-lužický věstník. - Roč. VII, č. 7-8 (1997), s. 43: Lužičtí Srbové v okrese Sokolov
Slovanský přehled. - Roč. LXXXIII (1997), s. 457-464: Východní Lužice - půlstoletí ve slovanském státě
Slavia. - Roč. 73 (2004), s. 263-266: Nepravopisné reformy lužické srbštiny po druhé světové válce
Praha a Lužičtí Srbové. - Rok 2005, s. 179-189: Wuwucowanje sorabistiki na Karlowej uniwersiśe wot powołanja Černego do nastaśa wurědnego stoła
Pro Lusatia. - Č. 3-4 (2004-2005), s. 9-16: Rozeznawanje č a ć w Swětlikowych sćeńskich a spěwarskich
Pro Lusatia. - Č. 3-4 (2004-2005), s. 50-57: Katedra nadzwyczajna języka i piśmiennictwa łużyckiego na Uniwersytecie Karola (1933-1939)
Slavia Occidentalis. - Svazek 65 (2008), s. 37-44: Dvojné a množné číslo bezrodých zájmen v minulosti lužické srbštiny

Recense

Česko-lužický věstník. - Roč. VII, č. 6 (1997), s. 35-36: Východoněmecká pohádka Jurije Brězana
Česko-lužický věstník. - Roč. VII, č. 9 (1997), s. 51-53: Šest let lužickosrbského básníka
Germanoslavica. - Roč. 16, č. 2 (2005), s. 237-238: Leszek Kuberski, Piotr Pałys: Od inkorporacji do autonomii kulturalnej
Nowy casnik. - Roč. 58, č. 36 (2006), s. 3: Deutsche Anfänge der sorbischen Dichterin
Germanoslavica. - Roč. 18, č. 1–2 (2007), s. 157-159: Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období
Česko-lužický věstník. - Roč. XVIII, č. 5 (2008), s. 37-38: Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám
Rozhlad. - Roč. 58, č. 6 (2008), s. 213-215: Wobraz Poraženych

Zprávy

Národní Osvobození. - Č. 23 (11.11.1999), s. 8: Ještě o Juriji Wićazovi
Slavia. - Roč. 73 (2004), s. 108-109: 275 lět serbska biblija
Slovanský přehled. - Roč. XCI, č. 1 (2005), s. 128: Češi a Poláci ve vztahu k Lužici

Překlad

Národní Osvobození. - Č. 22 (29.10.1999), s. 8: České noviny v Palestině
adresa mé elekronické schránky